مصاحبه اختصاصی با دکتر محمد جواد ظریف


منبع: فصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ , September 22 2017
  سال دوم، شماره 5,  13-36
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 1B51847
چکیده: نوشتار حاضر گفت‌و‌گویی است با دکتر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران. بحران سوریه، روابط با عربستان، نقش صهیونیست‌ها در منطقه، رابطه با روسیه، موضوع تحریم‌ها و نقش ماجراجویانۀ هیات حاکمۀ جدید آمریکا، برجام و دیگر موضوعات مطرح در حوزۀ سیاست خارجی کشورمان، ازجمله محورهای عمده‌ای بوده که دکتر ظریف دیدگاه‌های خود دربارۀ آنها را بیان کرده است.
موضوع(ات): ایران - سیاست خارجی؛ ایالات متحده - سیاست خارجی؛ ایران - روابط خارجی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی - ایران؛ تحریم‌های اقتصادی - ایران؛ ظریف ، محمد جواد - مصاحبه‌ها؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مصاحبه
شاخه‌های مرتبط: