گزارش ویژه: واکنش‌های اروپایی به برجام


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ , August 4 2015
  سال دهم، شماره 498
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 19875F8
چکیده: به باور نویسنده، اتحادیۀ اروپا به دنبال این است تا با بهره‌گیری از موج دیپلماتیک حاصل از توافق هسته‌ای، بهبودی جدی در روابط خود با ایران به وجود آورد و از رهگذر آن به منافع اقتصادی و امنیتی دست یابد. هرچند در مطالب منتشرشده در این زمینه، کمتر به بعد اقتصادی روابط و بیشتر به بعد امنیتی و سیاسی آن پرداخته شده است، اما از دید کارشناسان، توافق هسته‌ای با ایران، فرصت کم‌نظیری را در اختیار اتحادیه برای پیشبرد منافع و افزایش وجهۀ خود در عرصۀ بین‌المللی قرار داده است.
موضوع(ات): اتحادیه اروپا - سیاست خارجی؛ اتحادیه اروپا - روابط خارجی - ایران؛ ایران - روابط خارجی - اتحادیه اروپا؛ مذاکرات سیاسی؛ توافق‌نامه هسته‌ای وین ، 2015م. 14 ژوئیه؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: