بولتن ویژه: نگاهی به وضعیت مسلمانان آمریکا
Muslim Americans: No Signs of Growth in Alienation or Suport for Extremism


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۳ خرداد ۱۳۹۱ , May 23 2012
  978-964-526-176-2,  ۶۵ص.,  تهران
نویسنده (گان):Keeter, Scott؛ Kohut, Andrew؛
مترجم (ان):عسگریان، حسین؛
کدبازیابی: 196E647
چکیده: در سال ۲۰۰۷ مرکز پژوهشی «پیو» اولین نظرسنجی ملی خود را در مورد مسلمانان در آمریکا به انجام رسانید. همزمان با سالگرد واقعه ۱۱ سپتامبر و مواجهه مسلمانان با چالش‌های دیگر در چهار سال اخیر، این مرکز پژوهشی دومین نظرسنجی ملی خود را درباره مسلمانان آمریکایی طی ۱۴ آوریل تا ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۱ انجام داد. این نظرسنجی در شش بخش به موضوعاتی مانند ترسیم تصویر جمعیت‌شناختی از مسلمانان آمریکا؛ اعتقادات و رویه‌های مذهبی؛ هویت و میزان جذب‌شدگی در جامعه آمریکا؛ چالش‌ها و نگرانی‌های مسلمانان آمریکا؛ عقاید سیاسی و ارزش‌های اجتماعی؛ تروریسم و نگرانی درباره افراط‌گرایی؛ و سیاست خارجی پرداخته است.
موضوع(ات): مسلمانان – ایالات متحده؛ اسلام – ایالات متحده؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: بولتن
شاخه‌های مرتبط: