ناگفته‌های مصاف رسانه‌ای در متن بیداری اسلامی


منبع: روزنامه جام‌جم
آدرس وب:http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=1008543...
تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۰ , September 18 2011
  سال دوازدهم، شماره 3229
نویسنده (گان):نیکپور، حسن؛
کدبازیابی: 1515533
چکیده: امروزه كشورهاي مختلف در كنار فعاليت‌هاي خود در عرصه ديپلماسي رسمي، بخشي را هم با عنوان ديپلماسي عمومي و در راس‌ آن ديپلماسي رسانه‌اي تعريف كرده‌اند و با سياستگذاري‌هاي خاص رسانه‌اي در حال تاثيرگذاري بر افكار عمومي جهاني هستند. ايران نيز در اين عرصه گام‌هايي برداشته و با راه‌اندازي شبكه‌هايي چون پرس‌تي‌وي، العالم و الكوثر مخاطبان زيادي را در كشورهاي منطقه و فرامنطقه‌اي جذب كرده است. در ماه‌هاي اخير با توجه به قيام‌هاي مردمي و بيداري اسلامي در كشورهاي منطقه و شمال آفريقا، اهميت ديپلماسي رسانه‌اي دوچندان شده است. محمد سرافراز، معاون برون‌مرزي سازمان صداوسيما در گفت‌وگو با جام‌جم به مقايسه فعاليت شبكه‌هاي برون‌مرزي ايران با ساير شبكه‌هاي مطرح در خصوص تحولات منطقه پرداخته است.
موضوع(ات): حاورمیانه - سیاست و حکومت؛ آفریقای شمالی - سیاست و حکومت؛ رسانه‌های گروهی - جنبه‌های سیاسی؛ دیپلماسی؛ سرافراز ، محمد - مصاحبه‌ها؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مصاحبه
شاخه‌های مرتبط: