سیری در نهضت جدیدیه


منبع: ایراس: دوماهنامه تحولات منطقه اوراسیا
تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۸۸ , January 20 2010
  شماره 26 ,  56 - 50
نویسنده (گان):طایری، سجاد؛
کدبازیابی: 10C80B9
چکیده: نهضت جدیدیه به سبب نقش بسزایی که از نظر فرهنگی اجتماعی و سیاسی در مناطق مسلمان‌نشین روسیه داشت، یک بار دیگر پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مورد توجه قرار گرفت. در این راستا اعاده حیثیت از جدیدهای محکوم شده در دوره استالین، به ویژه از جهت بازیابی هویت ملی در کشورهای تازه به استقلال رسیده آغاز شد و این جریان به عنوان منبع الهام‌بخش جنبش‌های ملی به ویژه در جنبش جبهه خلق جمهوری آذربایجان، جنبش ارک ازبکستان و جنبش‌های بیداری در قازان و کریمه نمود عینی یافت.
موضوع(ات): جنبش جدیدیه؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: