بررسی و تحلیل نقش‌آفرینی قوم عرب خوزستان در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران


منبع: فصلنامه مطالعات دفاع مقدس
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ , March 20 2018
  سال سوم، شماره 4 ,  127-149
نویسنده (گان):جعفرزاده، حسن؛ بویه، چمران؛
کدبازیابی: 0E84307
چکیده: تحولات تاریخی و سیاسی جغرافیای سیاسی ایران، همواره با توجه به کارکرد چندوجهی اقوام، در مسیر معادلات قدرت، تحلیل و ارزیابی می‌شود؛ به‌طوری که تصویر موزاییکی اقوام در این جغرافیای سیاسی طی تاریخ، چرخه‌ای از فرصت - تهدید را در مقابل منافع ملی ایران نمایش داده است. نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی نقش قوم عرب خوزستان در جنگ تحمیلی پرداخته است. جنگ تحمیلی، ایفا کنندۀ زمینۀ بروز و نقش‌آفرینی این اعتقادات و باورهای نهفته در میان قوم عرب خوزستان بوده. از این‌رو، مقاومت مردم خوزستان در برابر تهاجم عراق، نقش موثری در سرنوشت جنگ ایفا کرده و در پایان، باعث شکست طرح تجزیه خوزستان شده است.
موضوع(ات): جنگ ایران و عراق ، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ ؛ قومیت - ایران؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: