دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران (سیاست‌خارجی، انرژی، هسته‌ای)


منبع: انتتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۸۹ , November 8 2010
  978-964-526-127-4,  ۲۳۶ص.,  تهران
نویسنده (گان):ایزدی، جهانبخش گردآوری و تدوین؛
کدبازیابی: 0D21E4D
چکیده: بررسی سیر تحول و همچنین آسیب‌شناسی دستگاه سیاست خارجی کشور، همچنین نگاهی نقادانه و علمی به نحوه مواجهه با موضوعات انرژی و مساله هسته‌ای در سطوح مختلف سیاست‌ساز کشور هدفی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. مولف تلاش نموده تا با بهره‌گیری از تجربیات شخصی، همچنین نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان مختلف کشور در حوزه سیاست خارجی، متن را علمی و در عین حال کاربردی ارائه نماید.
موضوع(ات): انرژی اتمی – ایران – سیاست دولت؛ ایران – روابط خارجی – قرن ۱۴؛ ایران – سیاست و حکومت – قرن ۱۴؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: