ارزیابی آخرین تحولات پاکستان


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ , April 30 2009
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 09E4F72
چکیده: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران در نشستی که در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۸۸پیرامون آخرین تحولات پاکستان برگزار کرده، ضمن تجزیه و تحلیل وضعیت کنونی پاکستان، مولفه‌های بیرونی تحولات پاکسستان، روند تحولات این کشور و تاثیر این تحولات بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را مورد ارزیابی قرار داده است.
موضوع(ات): پاکستان - سیاست و حکومت؛ ایران - امنیت ملی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: ویژه
نوع مدرک: همایش
شاخه‌های مرتبط: