قاصد پیام‌های سخت: مروری بر کتاب پاسگاه: زندگی در خطوط مقدم دیپلماسی آمریکا


منبع: ماهنامه خبری - تحلیلی مهرنامه
تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۴ , November 21 2015
  شماره 44 ,  278 ـ 279
نویسنده (گان):گرن هریسون، جورج؛
کدبازیابی: 09134B9
چکیده: نوشتار حاضر به بررسی کتاب «پاسگاه: زندگی در خطوط مقدم دیپلماسی آمریکا»، پرداخته است. کریستوفر هیل، نویستده کتاب، در خاطرات زندگی خود در دوران کار در وزارت خارجۀ آمریکا، داستانی را تعریف کرده است که هم از نظارت دقیق او بر سیاست آمریکا در عراق حکایت دارد و هم نشان‌دهندۀ خودفریبی اوست. بی‌شک، نویسندۀ کتاب بیش از سهم خود مکان‌های خطرناک و پیام‌های غیرقابل توافق را تجربه کرده است. توصیف نویسنده از موقعیتی که در آن قرار داشته به برگزیدن واژۀ پاسگاه منتهی شده است. به باور وی، مالکی با تمام اشتباهاتش تنها سیاستمدار عراقی بوده است که می‌توانست بعد از انتخابات سال 2010 ائتلاف تشکیل دهد.
موضوع(ات): عراق - سیاست و حکومت؛ ایالات متحده - سیاست خارجی؛ هیل ، کریستفر. آر. پاسگاه: زندگی در خطوط مقدم دیپلماسی آمریکا - نقد و تفسیر؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: نقد و بررسی
شاخه‌های مرتبط: