The UK and European Defense: Leading or Leaving?
بریتانیا و دفاع اروپایی: درحال رهبری یا در حال ترک {اتحادیه}؟


منبع: The Royal Institute of International Affairs
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ , March 17 2013
  18P.
نویسنده (گان):Biscop, Sven؛
کدبازیابی: 082A7E5
چکیده: نویسنده از موضع سنتی بریتانیا در قبال دفاع مشترک اروپایی انتقاد کرده و بر این باور است که دیگر بریتانیا به بهانه آمریکا و ناتو نمی‌تواند مانعی بر سر این دفاع ایجاد کند. از دید نویسنده آمریکا به راستی خواستار ایجاد دفاع مستقل اروپایی و نقش هرچه بیشتر اتحادیه در امور دفاعی است و موضع بریتانیا تاثیر منفی در این زمینه گذاشته است. از دید نویسنده پیمان‌های دوجانبه نظامی بین انگلیس و فرانسه نیز ناکارامدی خود را نشان داده و بریتانیا چاره‌ای ندارد جز اینکه نفشی هدایت‌کننده در سیاست مشترک اروپایی پیدا کند.
موضوع(ات): سیاست نظامی - انگلستان؛ سیاست نظامی - اتحادیه اروپا؛ انگلستان - سیاست خارجی؛ ؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: تحقیق و پژوهش
شاخه‌های مرتبط: