حوزه دریای خزر


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات وتحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۸۹ , June 21 2010
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 067BF03
چکیده: نوشتار حاضر حاصل میزگردی است در خصوص مسائل حوزه دریای خزر و چالش‌های ایران در این زمینه، که در موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران برگزار شده است. یکی از موانع اصلی دستیابی کشورهای ساحلی به رژیم حقوقی دریای خزر، تعدد دیدگاه‌ها و منافع بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. برخی از چالش‌های ایران در حوزه خزر ریشه در گذشته دارد و برخی دیگر نیز به دلیل رویکرد ایران بوده است. برخی از این چالش‌ها عبارتند از: رژیم حقوقی دریای خزر، محیط زیست، تجارت گسترده مواد مخدر در حوزه خزر، نگرش‌های رادیکالی به اسلام، دخالت بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در خزر، نظامی‌گری و عبور شاه‌لوله‌های نفتی از این منطقه است.
موضوع(ات): دریای خزر ، منطقه - رژیم حقوقی؛ ایران - سیاست خارجی؛ دریای خزر ، منطقه - سیاست و حکومت ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: محرمانه
نوع مدرک: همایش
شاخه‌های مرتبط: