گزارش ویژه: گزارش دیده‌بان حقوق بشر درباره بازداشت، ضرب‌ و‌شتم و اخراج مهاجران از عربستان


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۴ , July 13 2015
  سال دهم، شماره 493
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 04FFAE4
چکیده: در آوریل 2013 پس از انجام اصلاحاتی بر قانون کار 2007 توسط کابینۀ عربستان، قانون جدید کار این کشور به نیروهای پلیس و کارفرمایان اجازه داد کارگران مهاجر در این کشور را که برای کارفرمای خاصی کار نمی‌کنند، مورد ضرب‌‌وشتم قرار داده و آنها را بازداشت و سپس از کشور اخراج کنند. این نوشتار به بررسی گزارش اخراج دسته‌جمعی کارگران مهاجر از عربستان سعودی پرداخته است.
موضوع(ات): حقوق بشر - عربستان سعودی؛ کارگران خارجی - عربستان سعودی ؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: