Politischer Protest in Zentralasien; Potentiale und Dynamiken
تظاهرات سیاسی در آسیای مرکزی؛ احتمال‌ها و پویایی‌ها


منبع: SWP
آدرس وب:http://www.swp-berlin.org/de/publikationen/swp-studien-de...
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ , February 15 2012
  30P.,  آلمان
نویسنده (گان):Schmitz, Andrea ؛ Wolters, Alexander ؛
کدبازیابی: 02E8A23
چکیده: نویسنده بر این باور است که تحولات کشورهای عربی پیامدهای جدی برای آسیای مرکزی به همرا داشته و به ناآرامی در کشورهای منطقه دامن زده است. نویسنده در ادامه به برسی ظرفیت بروز ناآرامی در کشورهای منطقه پرداخته و آنها را از این حیث با یکدیگر مقایسه کرده است. از دید او نتایج نشان داده که ظرفیت ناآرامی در کشورهای مذکور یکی نیست و قرقیزستان از این حیث در جایگاه نخست قرار دارد. نویسنده در ادامه به انتقاد از سیاست‌های غرب در قبال کشورهای منطقه پرداخته و با یادآوری سابقه روابط انها با کشورهای دیکتاتور عربی خاطرنشان ساخته که غرب باید از حمایت از رژیم‌های خودکامه در آسیای مرکزی دست بردارد و دموکراسی را قربانی حفظ وضعیت موجود نکند.
موضوع(ات): آسیای مرکزی - سیاست و حکومت؛ آسیای مرکزی - امنیت ملی؛ ؛
زبان مدرک: آلمانی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: تحقیق و پژوهش
شاخه‌های مرتبط: