اتحاديۀ اروپا و مديريت موضوع هسته‌ای ايران: تجزيه‌وتحليل روندها و آينده پژوهي منافع


منبع: فصلنامه راهبرد
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ , September 22 2015
  سال 24، شماره 75
نویسنده (گان):خوش‌اندام، بهزاد؛
کدبازیابی: 001D318
چکیده: با توجه ويژه به جايگاه موضوع هسته‌ای ايران در سياست‌های اتحاديۀ اروپا در طول يک دورۀ زماني بيش از ده سال، در نوشتار حاضر سعي شده در مرحلۀ نخست، جايگاه روابط اين دو بازيگر در جهان مورد بررسي تبارشناسانه و آسيب‌شناسانه قرار گيرد. سپس با بررسي ادبيات نظری روابط بين‌المللي، متغيرهاي موثر در روابط فعلي و آتي دو طرف تحليل شود. بررسي نيروهاي پيشران در روابط آيندۀ ايران و اتحاديۀ اروپا و بررسي سناريوهاي پيش‌ روی روابط دو طرف مبتني‌بر نيازها و اهداف سياست خارجي هر دو بازيگر، از ديگر موضوعات مورد بررسي در نوشتار حاضر است.
موضوع(ات): اتحادیه اروپا - روابط خارجی - ایران؛ ایران - روابط خارجی - اتحادیه اروپا؛ فعالیتهای هسته‌ای - ایران؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: